PSIHOTERAPIJA - EMDR psihoterapija
EMDR PSIHOTERAPIJA

Dr Francine Shapiro je započela rad na strukturisanju EMDR metoda 1987. godine, potvrdjujući ,u godinama koje su sledile, njegovu efikasnost u tretmanu trauma kod veterana vijetnamskog rata i u slučaju žrtava seksualne agresije obolelih od Post-traumatskog stresnog sindroma.

EMDR, Desenzibilizacija i Reelaboracija uz pomoć pokreta očiju, ili Terapija reprocesiranja, je psihoterapijski metod indikovan u tretmanu emotivnih problema uzrokavanih traumatskim iskustvima kao što su ratna iskustva, prirodne nepogode, agresivni napadi, kao i uznemirujući dogadjaji doživljeni u detinjstvu, stresogeni dogadjaji u odraslom dobu. EMDR se koristi i za poboljšanje profesionalne efikasnosti, poboljšanje sportskih i umetničkih sposobnosti.

EMDR je kompleksan pshoterapijski metod koji ujedinjuje na originalan način elemente konsolidovanih psihoterapijskih škola kao što je psihodinamični pristup, kognitivno-bihevioralna psihoterapija, geštalt, psihoterapija fokusirana na klijenta i druge.

EMDR omogućava brže razrešenje emotivnih problema u odnosu na konvencionalne psihoterapije.

EMDR model daje veliki značaj fiziološkim komponentama emotivnih poremećaja i radi na njima uzimajući u obzir i negativi kognitvni aspekt, emocije i ostale uznemiravajuce faktore i simptome.

EMDR je metod usmeren na klijenta koji omogućava mobilizaciju mehanizma samoozdravljenja stimulišući postojeći sistem u mozgu za adaptivnu eleboraciju informacija. Smatra se da izuzetna efikasnost ovog metode nalazi u direktnom efektu na moždane neurofiziološke mehanizme.


psiho11.jpg
dr Petar Ristović i Ana Ristović na završetku edukacije iz EMDR-a kod dr Rogera Solomona 2008.god.
psiho12.jpg
Ana Ristović sa Elisom Faretom presednicom EMDR italijanske asocijacije 2007.god.


Korisni linkovi

www.emdr-se-europe.org
www.emdr.org