PSIHOTERAPIJA - Geštalt psihoterapija
GEŠTALT PSIHOTERAPIJA

Geštalt je nemačka reč i označava celinu, jedinstvo.

Geštalt terapija se bavi čovekom kao jedinstvenom celinom tela i psihe.Njegovo telesno funkcionisanje, njegove emocije, misli, kultura i socijalno ponašanje su samo aspekti jedne iste pojave-samog čoveka.

Cilj geštalt terapije je postizanje svesnosti klijenta o svim ovim aspektima i njihovo povezivanje, što vodi ostvarivanju potencijala i razvoju u zrelu ličnost. Prihvatanje sebe onakvima kakvi jesmo stvaramo mogućnost za neke promene, ako zaključimo da su nam potrebne. Ovo nas vodi prihvatanju drugih onakvima kakvi oni jesu.Ne trudimo se da ih promenimo, jer to nije na nama, nego na njima.Svako je odgovoran samo za sebe i sopstveni život.

Pravila rada u geštalt terapiji (uče se tokom terapije)

• Uz uzajamno poštovanje i razumevanje terapeut i klijent sklapaju”radni savez”, pri čemu terapeut prihvata klijenta bez nekog ličnog vrednovanja njegovih osećanja i ponašanja.Terapeut je ljudsko biće kao i klijent, s tim što poseduje određena stručna znanja i iskustva koja koristi u radu sa klijentom (tzv. JA-TI odnos).
• Terapeut podstiče klijenta da koristi lični JA govor (npr, ne”nervira me nered”, nego”ja sebe nerviram neredom”). Klijent postepeno razvija svesnost o odgovornosti za sve ono što čini i sve ono što ne čini.Stiče poverenje u svoju unutrašnju kontrolu i osećanje lične sposobnosti za rešavanje sopstvenih problema i obaveza.
• Klijent uz pomoć terapeuta sam tumači svoja osećanja i ponašanja, ne”serviraju”mu se gotova rešenja i odgovori.
• Klijent i terapeut se bave onim što je”ovde i sada”, čime se ne odbacuje značaj prošlosti ili budućnosti.Pojačava se svesnost klijenta o tome da jedino u sadašnjosti možemo nešto da uradimo.

Kada smo ”ovde i sada”, u dobrom smo kontaktu sa sobom, sa situacijom u kojoj se nalazimo i sa okolinom. Postajemo svesni kako mi sami određujemo svoje ponašanje u nekoj situaciji.Tako možemo da uvidimo da li bi neko drugo ponašanje bilo adekvatnije.Obrasci ponašanja koji nisu više uspešni mogu da se promene ili zamene drugim, uspešnijim.

Tehnike geštalt terapije su mnogobrojne i zasnivaju se na eksperimentisanju.Često su i neverbalne prirode-klijent se upućuje na svesnost o tome kako se oseća (a ne da samo priča o osećanjima), na svesnost o tome šta radi (dela ne samo da mogu da govore više od reči, već ponekad govore i drugačije).Njihova primena čini terapiju dinamičnom i skraćuje psihoterapiju (omogućava brže rešavanje problema).